Friday, 21 December 2012

Mayan Prophecy

Czyżby w przepowiedni o dzisiejszym końcu świata, palce maczali Jaszczuroludzie? Morze kalendarz Majów to tak naprawdę artefakt po przedwiecznych? Być może to właśnie dzisiaj rozpocznie się kolejna inwazja Chaosu na świat - budzić Slannów, budzić Slannów...

Could the prophecies about the end of the world 21.12.2012,  participated by Lizardmans? Maybe the Mayan calendar is actually the Old Ones Artifact? Maybe today begins the invasion of Chaos to the world - wake up Slann, wake up ...


No comments:

Post a Comment